För att nå ut med mer och bättre information kommer vi framöver använda denna sida för att kommunicera med er. Hoppas att  många kommer att följa vårt arbete på denna sida.