Läxa till fredag i NO är häftet om Livets utveckling. Alla ska läsa första stycket om livets utveckling och sedan välja tre djurgrupper (finns 7) som man vill fördjupa sig i. Du ska kunna så mycket du kan om dessa tre grupper. Klicka på Livets utveckling  för at läsa häftet.