Arbetet är i full gång igen efter höstlovet. I NO jobbar vi med fysik och arbetsområdet magnetism. I SO är det arbete kring Medeltiden. I svenska skriver eleverna egna spökberättelser som sedan ska redovisas inför klassen.

Tor: Läxa Magnetism, eleverna har i skolan skrivit en faktatext om magnetism. Till sin hjälp har de haft expertord som eleverna valt ut gemensamt. Till på torsdag ska alla läsa och fördjupa sig i sin egen text så man kan så mycket fakta som möjligt. Deras texter finns i deras NO-häfte.

Matteprov Henriks grupp. Vi kommer under nästa vecka repetera kring bråkräkning, decimaltal och avrundning. Om man vill träna ännu mer hemma så är det uppgifter på kapitel 2 som gäller.

Fre: Läxa engelska, chapter 3. Klicka på Eng läxa v.46  för att se glosorna.