Vem är vi ?

Denna blogg används av åk 4 på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg. Vi använder denna sida för att lätt kommunicera mellan lärare och elever samt visa vad vi arbetar med i skolan. På denna blogg ska man kunna hitta temaområde, veckobrev, nyheter och bilder på vårt arbete. Vår förhoppning är att föräldrar i våra klasser blir mer delaktiga och kan ta del av exakt samma information som våra elever. På så sätt får vi mer delaktiga och uppdaterade föräldrar som lätt kan följa oss.

I åk 4 är vi för nuvarande 43 elever och tre mentorer. Henrik, Birgitta och Louise ansvarar för eleverna. Utöver detta har vi Ulla, resursperson, som arbetar tillsammans med våra elever.

Bloggens syfte

Målet med vår blogg är också att låta eleverna själva hämta material och uppgifter på denna sida och därmed ge eleverna större personligt ansvar för sin utbildning. Varje fredag går vi igenom kommande veckas nyheter och sedan blir det elevernas uppgift att själva hålla sig uppdaterade och ta del av information som vi lägger ut. Mycket av de generella målen för skolan i  Lgr 11 ryms i arbetet med klassernas blogg.

Vi har också börjat använda bloggen som ett sätt att arbeta med bedömning. Under elevarbete kan vi tillsammans i helgrupp titta på olika elevexempel och sedan diskutera kvalitativa skillnader på deras texter. Detta ger bra diskussioner och eleverna ser tydligt skillnader och likheter på sina texter.

Upphovsrätt

Vi använder Bilder som vi själva tar  på elevernas arbete och dessa får inte kopieras utan tillåtelse från elever och skola. föräldrar har gett sitt godkännande till att deras barns texter och bilder får användas på denna sida. Om jag använder andra  bilder så tar jag detta från olika gratissidor och detta har också gjort att vi tillsammans i skolan har arbetat med frågor kring bild och textmaterial på nätet.