Klicka på Schema 5A+5B för att se ert schema. Du kan också se vilka elever som tillhör våra nya grupper, Apollo och Sputnik. Klicka då på 5a+5b för att läsa.